Mesh

Bee mesh bracelet DBDL
Ball mesh DBDL bracelet
Faceted mesh DBDL bracelet
Chain link bracelet DBDL
Piston link DBDL bracelet